Rondetafel 'Van meten naar verbeteren' terugkoppeling

11-09-2021
1302 keer bekeken

In 2020/ 2021 organiseerden Amsterdam UMC en LUMC in samenwerking met het Linnean Initiatief meerdere Rondetafels over het thema "Van meten naar aantoonbaar verbeteren".

 Het doel was om van en met elkaar te leren en te ontdekken hoe zorgteams en organisaties de stap (kunnen) maken naar aantoonbaar verbeteren. De elementen van het Knoster model/ change model van Lippitt: visie, urgentie, plan, middelen en competenties stonden hierin centraal. Via deze mail de laatste rondetafel rond het element Visie.

Terugblik 7 september

Met 34 geïnteresseerden kwamen we online samen om kennis uit te wisselen over het element Visie. 

Visie op organisatie niveau binnen Isala

Marieke de Boer heeft een heldere boodschap rond de visie van waardegedreven zorg binnen Isala: bestaande ketens versterken (behouden wat goed gaat) en nieuwe ketens ontwikkelen. Isala haar ambitie is om de zorg in 2023/ 2024 60% georganiseerd te hebben in zorgketens. Via een analyse over welke ziektebeelden de grootste volume en impact hebben op de omzet én voorkomen in de strategische doelstellingen, wordt bepaald welke teams nieuwe ketens ontwikkelen. Momenteel ontwikkelen ze een toolkit waar teams zelf mee aan de slag gaan. Deze bevat een filmpje, e-learning over wat waardegedreven zorg is. De visie is van de werkvloer doorgesijpeld naar de organisatievisie.

Meer informatie over de visie en werkwijze binnen het Isala is gedeeld tijden het Linnean werkbezoek op 19 januari 2021. U kunt dat hier terugkijken.

Praktijkvoorbeelden LUMC - kinder stamceltransplantatie en levergal 

Carolien Lagers-Dresselhuys geeft meer informatie hoe LUMC via 7 domeinen waardegedreven zorg concretiseert. Persoonlijke drijfveren vormen het startpunt: waarom ben jij onderdeel van het team, wat wil je bereiken? Het team bepaalt daarna gezamenlijk hun visie/missie. Visievorming is onderdeel van één van deze domeinen. Dit doe je multidisciplinair, niet alleen met de trekkers. Wat willen we voor onze patiëntengroep realiseren, waarom willen we dit? Patiënten worden hier ook actief betrokken en bijvoorbeeld bevraagd welke indicatoren zij belangrijk vinden. Een patient journey wordt met hele team besproken. De uiteindelijke visie wordt visueel uitgewerkt (getekend) en vertaald naar de doelen. 

Het project en verbeteren wordt gekoppeld aan de doelen en inzichtelijk gemaakt met een (digitaal) bord, waarbij teams ook laten zien wat je allemaal al bereikt hebt met elkaar.

Praktijkvoorbeeld Amsterdam UMC – CVA regionaal

Binnen Amsterdam UMC wordt gewerkt met waardeteams die georganiseerd zijn rond een aandoening, één daarvan is een regionaal CVA zorgpad/ waardeteam vertelt Marian Smeulers. In vier sessies komt het waardeteam tot doelstellingen met een actieplan. In de eerste twee sessies  staan doelen centraal, waar wil je op sturen als zorgverleners en hoe kijken patiënten (en mantelzorgers) tegen de verleende zorg aan, wat is voor hen belangrijk. Met de leden wordt uitgesproken: wat wil je bereiken met (regionale) waardegedreven zorg, welke uitkomsten zijn daarvoor nodig, wat is je droom (BHAG)? Een kernachtige zin die weergeeft wat je wil bereiken (bv. zoals Nasa: put a man on the moon). De droom voor CVA: Muurloze zorg voor CVA patiënten in regio Amsterdam. Dit betekent één kwaliteitsstandaard, één uniform patiëntenpad, en uitkomsten die in regionaal verband worden gedeeld en gebruikt om gezamenlijk te verbeteren. Uiteindelijk zal daar ook een integrale bekostiging bij gaan horen

In gesprek met elkaar breakouts - praktijkvoorbeelden hoe ieder visie vorming doet en gebruikt bij het verbeteren, en anders - wat heb je nodig?

In vier kleine groepjes van 5 a 7 personen zijn mooie ervaringen gedeeld. Handvatten om aan de slag te gaan met visie vormen binnen zorgteams hebben we opgenomen in de kennisbank. Deze kennisbank kunt u hier raadplegen. Heeft u nog aanvullingen? Dan kunt u deze doorgeven via linnean@zinl.nl. Zo bouwen we gezamenlijk kennis op.

Laatste rondetafel ‘Van meten naar aantoonbaar verbeteren’

De rondetafels waren opgezet naar aanleiding van een WaardegedrevenZorg vraag van Amsterdam UMC en LUMC. Heeft u zelf een vraag? Dan horen we dit graag, dan zoeken we gezamenlijk voor een passende oplossing: van een vraag uitzetten op het forum tot het organiseren van een bijeenkomst.

Kennisbank 

Dia’s van Isala, LUMC en Amsterdam UMC

Alle Rondetafels ‘Van meten naar aantoonbaar verbeteren’ op een rij (onderste gedeelte pagina)

Afbeeldingen

Werkgroepen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen