Hoe Linnean Isala helpt bij het implementeren van waardegedreven zorg

17-05-2022
611 keer bekeken

In 2025 wil Isala 60 procent van de zorg in zorgketens georganiseerd hebben. Om dat doel te bereiken en om medewerkers mee te nemen in het waardegedreven zorg-denken, haalt het ziekenhuis onder meer inspiratie uit producten van Linnean, zoals het LINNEAN-model en de QuickScan.

“Waardegedreven zorg is ons vehikel om de meeste waarde voor de patiënt te creëren. Oftewel, de beste uitkomsten tegen zo laag mogelijke kosten”, vertelt programmamanager Waardegedreven zorg Marieke de Boer. “Uitkomsten zien we zo breed mogelijk: klinische uitkomsten, PREMs en PROMsafgezet tegen de euro’s en verspillingen in de zorg. Om dat zo goed mogelijk te doen, leunen we op de pijlers multidisciplinair werken, uitkomsten, de zorgketen goed definiëren en optimaliseren, leren & verbeteren, en de kosten in kaart  brengen. Die vertaalslag heeft veel raakvlakken met het LINNEAN-model.” 

Zorgketens

Het modeldenken is terug te zien in de ontwikkeling van de zorgketens in Isala. Daarvan zijn er nu 24. De voortgang van die zorgketens wordt gemonitord. “We houden voor al die zorgketens bij wat de mate van integratie van de verschillende onderdelen van het waardegedreven zorg-denken zijn. Denk bij het domein data aan checks als ‘zijn data inzichtelijk?’, ‘is er een dashboard?’. De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling ligt bij de zorgketen zelf, maar er is een ondersteunend team beschikbaar om de zorgketen te helpen. Natuurlijk is het uiteindelijk de bedoeling dat de zorgketen zelfstandig verder gaat.” 

Een aantal van de hierboven genoemde checks is geïnspireerd door de checklists van de domeinen van het LINNEAN-model, maar er is ook sprake van kruisbestuiving, omdat Isala in vele werkgroepen participeert. Op het moment dat organisaties zich in toenemende rondom aandoeningen organiseren, verandert er veel. Denk aan nieuwe functies en inhoudelijke wijzigingen in bestaande functies. Marieke: “In ons model zie je nu ook tripartite aansturing terug. Naast organisatorisch en medisch leiderschap wordt verpleegkundig leiderschap genoemd. Dat is voor ons een belangrijke factor. Ook hebben we een visie ontwikkeld voor het gebruik van PROMs en PREMs, daarvoor gebruiken we de adviezen die Linnean heeft uitgebracht. “

E-learning

Bij het van start gaan van een zorgketen wordt de medewerkers van de multidisciplinaire teams gevraagd de e-learning WGZ te volgen. Deze digitale scholing komt uit eigen huis en is vorig jaar ontwikkeld. “Bij de ontwikkeling hebben we gekeken naar het LINNEAN-model. Tevens wordt in de e-learning veelvuldig verwezen naar het LINNEAN-model als bron. Je ziet bijvoorbeeld de checklists van de domeinen. Ook andere producten van het Linnean Initiatief,  zoals het advies ‘Waardegedreven zorg met uitkomsten en kosten’ van de werkgroep Kosten, willen we graag in ons scholingsaanbod opnemen. 

QuickScan

Marieke neemt ons mee door de e-learning ‘Waardegedreven zorg’, waarin een kennischeck, diverse opdrachten en video’s, zoals het werkbezoek aan het Isala in januari 2021, te vinden zijn. De e-learning is gebruiksvriendelijk en interactief.“ De e-learning bevat ook de QuickScan, die gebruikt wordt om de mate van waardegedreven werken in beeld te brengen bij startende zorgketens en als evaluatie bij de reeds lopende ketens. Marieke: “De quickscan wordt individueel ingevuld en de resultaten  geven een mooie aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan en gezamelijke ambities te bepalen. . Die eerste QuickScan is een nulmeting, die in een later stadium gebruikt kan worden om de progressie te beoordelen.

Toolkit

De verwevenheid van Isala en Linnean is ten slotte terug te zien in de toolkit van Isala. De toolkit is voor teams en medewerkers, die zelfstandig aan de slag willen met  waardegedreven zorg. Marieke: ‘’Bij het ontwikkelen van de toolkit, maar ook bij bovengenoemde producten kijken we: wat hebben we zelf en waar kunnen we gebruiken van maken? Linnean is daarvoor onze grootste bron van inspiratie.”

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen