Rapport ‘Oncologienetwerken in beeld’ uitgereikt aan minister Kuipers

02-06-2022
253 keer bekeken

Minister Kuipers van VWS heeft op 21 april jl. het rapport ‘Oncologienetwerken in beeld’ ontvangen. Oncologienetwerken dragen bij aan de kwaliteit van zorg voor mensen met kanker, maar er liggen ook uitdagingen. Eén daarvan is de organisatie van de samenwerking tussen netwerken.

Wat is het rapport Oncologienetwerken in beeld?

Het rapport Oncologienetwerken in beeld is geschreven in opdracht van Taskforce Oncologie. Het rapport is samengesteld uit een nieuwe inventarisatie en kwalitatieve analyse van oncologienetwerken in Nederland op initiatief van het programma van Regionale Oncologienetwerken, aangevuld met deelrapporten van het Citrienfonds, Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en Platform Oncologie SONCOS van de Federatie Medisch Specialisten (FMS-SONCOS).

Goede ontwikkelingen

In de afgelopen vier jaar is het aantal oncologische samenwerkingen verdubbeld. Daarnaast zijn er binnen en tussen oncologienetwerken ontwikkelingen die de kwaliteit van zorg ten goede komen. Zo worden de meeste patiënten besproken in een multidisciplinair expertise-overleg, is er een web van verwijzingen en terugverwijzingen tussen de centra binnen een netwerk en is er meer transparantie over het delen van data. Lees meer over de positieve ontwikkelingen van de laatste vier jaar op de website van Regionale oncologienetwerken en in het rapport

Uitdagingen

De samenwerking binnen de oncologische netwerkzorg moet beter. Dat houdt in dat afstemming en samenwerking in en tussen de regio’s en landelijk, veel krachtiger georganiseerd moet worden. Bijvoorbeeld door goede afspraken te maken over de juiste zorg op de juiste plaats en over wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding die daar sterk mee samenhangen. 

Patiënten moeten de informatie kunnen krijgen die ze nodig hebben om zo goed mogelijk keuzes te maken over hun gezondheid, ziekte en passende zorg. Daarvoor is openbare, eenduidige en uniforme informatie over de kwaliteit en het functioneren van netwerken nodig. Meer transparantie dus. 

Voor het uitwisselen van medische gegevens van patiënten tussen netwerken is een goede ICT-infrastructuur nodig. Ook is het adequaat kunnen delen van data belangrijk voor de ontwikkeling van de medische kennis.  

Alle uitdagingen en oplossingen voor deze uitdagingen lees je in het complete rapport.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen