Citrienproject: PROMs in de spreekkamer bij borstkanker

12-07-2022
256 keer bekeken

Negen ziekenhuizen in de regio Zuidwest-Nederland gebruiken PROMs in de spreekkamer bij het gesprek met patiënten met borstkanker. Het Citrienproject PROMs in de spreekkamer bij borstkanker leverde veel bruikbare resultaten op.

Femmy Meenhorst stond aan de wieg van dit succesvolle Citrienproject. “De PROMs kunnen helpen om te komen tot een passend nazorgplan en ze maken samen beslissen over nazorg makkelijker."

PROMs (Patient Reported Outcome Measures) gaan bijvoorbeeld over pijn, vermoeidheid en angst: aspecten van gezondheid die niet objectief waarneembaar zijn maar die wel kunnen worden aangegeven door de patiënt zelf in gestandaardiseerde vragenlijsten. PROMs spelen een steeds belangrijkere rol in het gesprek met de patiënt in de spreekkamer, ze helpen om te komen tot een passend behandelplan. In een netwerk dienen de geaggregeerde data bovendien om te benchmarken. De patiënte vult de vragenlijsten meerdere malen in gedurende het behandeltraject voor borstkanker. Zo wordt ook vooruitgang of juist achteruitgang op bepaalde aspecten zichtbaar. De mamma-chirurg, verpleegkundig specialist, mamma-verpleegkundige en de patiënt gebruiken de uitkomsten in de spreekkamer om samen te beslissen over de nazorg.

Werken met PROMs

Internist hemato-oncoloog Annemieke van der Padt (Maasstad Ziekenhuis) onderstreept het belang van PROMs: “Omdat de patiënt voorafgaand aan het consult al systematisch nadenkt over klachten of gezondheidsverlies, kom je sneller tot de kern in de spreekkamer. Dit noemen we ook wel patient empowerment, de patiënt krijgt hiermee zelf meer regie.”

Verpleegkundig specialist Dunja van der Meer (Amphia Ziekenhuis) werkt met de PROMs in de spreekkamer: “Ik kan het gesprek veel beter toespitsen op wat de patiënt die tegenover mij zit, echt nodig heeft. Ook over bijvoorbeeld onderwerpen waar patiënten zelf niet zo gemakkelijk over beginnen, maar die wel mede hun kwaliteit van leven bepalen, zoals seksualiteit. Met behulp van PROMs kan ik als verpleegkundig specialist meer voor mijn patiënten betekenen. Zij geven aan dat ze zich meer gehoord en gezien voelen, en dat ze het fijn vinden om samen te kunnen beslissen over de beste optie om hun klacht op te lossen.”

Lees meer over dit project en de resultaten op de website van Regionale Oncologienetwerken.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen