Generieke profielschets en functiebeschrijving van de medisch leider

28-11-2022
428 keer bekeken

De transitie naar waardegedreven zorg introduceert nieuwe en verandert bestaande functies. In algemene zin hebben de nieuwe functies betrekking op het organiseren en leveren van zorg rondom een aandoening in plaats van rondom een functiegerichte afdeling of eenheid. Hoe ziet zo'n functie eruit?

Belangrijke nieuwe functies die al in meerdere ziekenhuizen ontstaan zijn, zijn de medisch-, verpleegkundig- en bedrijfskundig leider rondom een specifieke patiëntengroep (of aandoening).

Vanuit het Linnean Initiatief constateerden we dat meerdere zorginstellingen voor de uitdaging staan om profielen en functiebeschrijvingen voor deze nieuwe functies op te stellen. Tegelijkertijd signaleerden we dat de opgedane kennis en ervaring hieromtrent grotendeels gelimiteerd blijft tot de eigen zorginstelling. Tot op heden ontbreekt een generieke profielschets en functiebeschrijving die zorginstellingen als uitgangspunt kunnen gebruiken.

Doel

De werkgroep Veranderkunde van het Linnean Initiatief heeft een generieke profielschets en functiebeschrijving opgesteld voor de medisch leider in de aandoeningsgerichte organisatie. Deze generieke profielschets en functiebeschrijving dient als hulpmiddel voor ziekenhuizen in Nederland  voor het werven, selecteren en opleiden van de medisch leider van een AGO.

Doelgroep

Dit document is met name bedoeld voor:

  • Programmamanagers en -medewerkers met de verantwoordelijkheid om waardegedreven zorg te implementeren en verankeren in de zorginstelling;
  • HR-medewerkers die de medisch leider moeten werven, selecteren en opleiden (bijv. door deelname aan een leiderschapsprogramma); 
  • De medisch leider in de aandoeningsgerichte organisatie;
  • Het leiderschapsteam in de aandoeningsgerichte organisatie.

Bekijk hier de generieke profielschets en functiebeschrijving voor de medisch leider

N.B. De werkgroep werkt momenteel aan het opstellen van generieke profielschetsen en functiebeschrijvingen voor de verpleegkundig – en bedrijfskundig leider. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen