Op LinkedIn gespot: in 7 stappen naar een waardegedreven zorg-dashboard

12-12-2022
304 keer bekeken

In de tweede halfjaarlijkse bijeenkomst van het Top Specialistische Zorg-project 'Doelmatige Brandwondenzorg' presenteerde Marjolein van der Vlegel de ontwikkeling van een patiëntdashboard. Dat deed ze aan de hand van de handreiking 'In 7 stappen naar een waardegedreven zorg dashboard'.

We gingen met haar in gesprek over haar ervaringen.

Marjolein van der Vlegel is data steward en onderzoeker bij het consortium samenwerkende brandwondencentra Nederland. Na haar studie epidemiologie startte ze haar promotieonderzoek naar lange-termijn-uitkomsten bij patiënten met letsel. Naast de afronding van haar proefschrift startte Marjolein in februari als data steward bij het project      ‘Topspecialistische Brandwondenzorg: Doelmatige zorg op maat’. Binnen dit project werken de brandwondencentra in Groningen, Beverwijk en Rotterdam de komende vier jaar toe naar doelmatige zorg op maat voor brandwondpatiënten. Ze willen dit realiseren door kennis vanuit de zorgpraktijk (leren van patiënten), wetenschappelijk onderzoek, innovatie, onderwijs en evaluatie beter met elkaar te verbinden.

Doelmatige brandwondenzorg op maat

Ieder centrum leidt een deelproject over onder andere timing van operatie in de acute fase, de optimale toepassing van dermale substituten en optimalisering van zelfmanagement in de nazorg. Daarnaast is er een overkoepelend project waarin een kernset van (zowel klinische als patiënt gerapporteerde) uitkomsten ontwikkeld wordt, die vervolgens door onze klinische registratie en patiënten-gerapporteerde uitkomsten registratie systematisch gemeten wordt. Marjolein: “We zijn bezig met het opzetten van een waardegedreven zorgraamwerk waarin deze uitkomsten worden geanalyseerd, geïnterpreteerd, gebruikt voor zorginnovaties en geïmplementeerd in de klinische praktijk. Hiervoor werken we samen met de patiëntvertegenwoordigers van de brandwondencentra, zodat de geleverde zorg optimaal bijdraagt aan de kwaliteit van leven en re-integratie van de patiënt in het dagelijkse leven en de maatschappij. Ik houd me onder meer bezig met de ontwikkeling van patiëntdashboards.”  

Het 7-stappenplan op linnean.nl

Collega’s van Marjolein hadden via Linnean kennisgenomen van dit model en ook de webinar over ‘In 7 stappen naar een waaredegedreven zorg dahsboard’ van mei dit jaar – gaf meer informatie. “In een vroeg stadium van het project voor het ontwikkelen van een patiënt dashboard hebben we het stappenplan gebruikt. Daarbij focuste ik op: mis ik dingen die we in ons eigen proces uitgedacht hebben. Daarbij hielp de checklist enorm. Na deze fase heb ik niet meer naar het model gekeken, totdat ik een presentatie gaf voor het consortium. Toen heb ik het model gebruikt om op gestructureerde wijze te vertellen over welke stappen we doorlopen hebben en waar we nu staan. Het is een handig model om aan de hand daarvan iedereen mee te nemen.”      

Het is nooit ‘af’

Hoewel het volgen van een stappenplan een lineair proces lijkt, is het een continu proces, vertelt Marjolein: “Je gaat iedere keer terug naar vorige stappen. Als je het dashboard geïmplementeerd hebt, ben je nog niet klaar. Je ontvangt bijvoorbeeld nieuwe data en dan begin je weer halverwege in het proces. Het model helpt hierbij om overzicht te houden.”

Samenwerking

In alle drie de centra werd al gewerkt met dashboards, maar nu ontwikkelen ze op gestructureerde wijze een dashboard die in alle centra gebruikt kan worden. “Hierin zijn ook de wensen van patiënten en zorgverleners meegenomen. In de toekomst willen we naast patiënt specifieke uitkomsten ook ‘patiënts-like-me’ data in het dashboard tonen.”  

Meer informatie:

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen