Zorg verbeteren op basis van uitkomstinformatie gebeurt veelvuldig - onderzoeksproject SKR

02-05-2023
503 keer bekeken

Kwaliteitsregistraties hebben in de afgelopen tien jaar een grote hoeveelheid uitkomstinformatie van hoge kwaliteit opgehaald.

De Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR) heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van deze uitkomstinformatie in de Nederlandse zorg. Uitvoerend onderzoeker Lise Moers (verbonden vanuit de Nederlandse Hart Registratie) licht toe.

Dankzij 127 ingevulde vragenlijsten en 18 diepte-interviews binnen vijf registraties van de SKR geeft het onderzoek meer inzicht in het gebruik van uitkomstinformatie in de zorg. Deze registratie zijn Nederlandse Hart Registratie (NHR), Landelijke Registratie Orthopedische Interventies (LROI), Nefrovisie, Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) en Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA).

Gebruik van uitkomstinformatie en methoden
 “Het belangrijkste inzicht is dat in alle centra op een of andere manier al gewerkt wordt aan het verbeteren van kwaliteit van zorg”, vertelt Lise. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het bespreken van uitkomstindicatoren binnen de vakgroep.
  • Landelijke dashboards geven inzichten en meer dan de helft van de centra visualiseert data ook in eigen dashboards
  • Identificatie van verbeterpotentieel gebeurt op verschillende manieren; via analyses over data, maar ook op basis van signalen vanaf de werkvloer.
  • Gemiddeld worden 3,2 aanvullende analyses uitgevoerd per centrum ten behoeve van de selectie van verbeterinitiatieven;

Een verbeterpunt is de betrokkenheid van patiënten bij het verbeteren van de patiëntenzorg vanuit multidisciplinaire teams. Dit is dan ook een aandachtspunt voor de toekomst. Het volledig doorlopen van de complete verbetercyclus, waarbij de resultaten dan weer gebruikt worden voor de volgende stap, kan in sommige centra nog verder ontwikkeld worden.

Belemmerende en bevorderende factoren
“Daarnaast hebben we met het onderzoek verschillende bevorderende en belemmerende factoren opgehaald voor het gebruik van uitkomstinformatie voor het verbeteren van zorg.

Bevorderende factoren waren onder andere het samenstellen van werkgroepen bij het uitvoeren van verbeterinitiatieven, voldoende capaciteit (bestuurlijk) en een hoge mate van motivatie (op de werkvloer). Het te veel monitoren, te weinig capaciteit en beperkt beschikbare ondersteunende faciliteiten in de organisatie werden ervaren als de grootste belemmerende factoren voor het succesvol realiseren van een verbetercyclus.

Aanbevelingen als handvatten
Voor de verdere ontwikkeling van de toepassing van uitkomstinformatie voor kwaliteitsverbetering zijn er enkele aanbevelingen geformuleerd als handvatten. Het gebruik van landelijke dashboards voor bijvoorbeeld procesindicatoren en kwaliteitsindicatoren is één van die aanbevelingen, geeft Lise aan. “Met die dashboards kunnen centra die aangesloten zijn bij kwaliteitsregistraties gemakkelijk benchmarken en op basis daarvan verbeteren. Samenwerkingsverbanden met andere centra werken bevorderend voor het slagen van de verbetering van zorg en het delen van inzichten. Daarnaast hebben we gezien dat het inrichten van multidisciplinaire verbeterteams (MDT), met daarin alle verschillende expertises die nodig zijn om een verbetercyclus te voorlopen, faciliterend werkt.”                                

Project ‘Uitkomstinformatie voor kwaliteitsverbetering’
Nieuwsgierig naar de verschillende bevorderende en belemmerende factoren, good practices en alle aanbevelingen? Lees dan het hele rapport op www.SKR-zorg.nl

Het rapport is onderdeel van het project ‘Uitkomstinformatie voor kwaliteitsverbetering’ en is mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van ZonMw en Kennisplatform Uitkomstgerichte Zorg.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen