Samenwerking en kennisdeling goed voor cliënt én medewerkers

15-05-2023
487 keer bekeken

Om de beste zorg voor cliënten te kunnen leveren, zijn samenwerken en het onderling delen van expertise essentieel. Hoe doet Archipel zorggroep dit? Aukje Stuart en Jacqueline van Baalen vertellen over respectievelijk de expertisecentra en het samenwerken in de keten binnen de GRZ

Archipel biedt al dertig jaar langdurige zorg aan mensen met een bijzondere hulpvraag, waarbij ook veel gedragsproblematiek komt kijken. Denk aan aandoeningen als Huntington, Korsakov en Gerontopsychiatrie. In 2017 deed het ministerie van VWS een oproep: er was te weinig kennisdeling en expertise op het gebied van deze doelgroepen. “Hun vraag was: hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen, waar in het land ze zich ook bevinden, de juiste zorg krijgen?”, vertelt Aukje Stuart, projectleider specialistische doelgroepen bij Archipel. “Het antwoord op die vraag is gegeven door laag volume-hoog complexe doelgroepen samen te stellen. Dat houdt in dat in de langdurige zorg minder dan 1500 cliënten wonen met zo’n aandoening. De oproep voor de zorgpartijen was: breng in kaart welke knelpunten er zijn, definieer de precieze doelgroep en hoe kunnen we zorgen voor betere kennisdeling in de toekomst? Daaruit is een structuur gekomen met netwerken voor tien doelgroepen, waarvoor kenniscentra zijn opgericht. Zij coördineren onderzoeksagenda’s, faciliteren scholingen en zorgen voor het delen van kennis met de achterban - dat kunnen aangesloten expertisecentra zijn, maar ook andere instellingen en partijen zoals de cliëntenachterban. Om die kenniscentra heen zit een schil van landelijke doelgroepexpertisecentra, die een relatief groot volume van deze cliënten verzorgt en die landelijk de kar trekken voor deze doelgroep. Daaromheen zitten weer regionale expertisecentra, die in hun regio dezelfde functie hebben en die instellingen in de regio advies geven over deze doelgroep. Op die manier hebben alle relevante partijen in het land een plek om aan te kloppen met een hulpvraag. In de afgelopen jaren hebben we dit landschap uitgestippeld en bepaald aan welke criteria - zorgstandaarden en verplichte scholingen - de expertisecentra moeten voldoen.” Archipel is erkend als regionaal expertisecentrum voor Korsakov en Huntington. Naar verwachting wordt Archipel in 2025 ook een doelgroepexpertisecentrum op het gebied van gerontopsychiatrie.

Meer onderling contact
Het samenwerken in landelijke netwerken zorgt ervoor dat partijen überhaupt sneller contact met elkaar opnemen voor casuïstiek en het ‘hoe doen jullie dit?’ Aukje: “Ook over de scholingen en wederzijdse werkbezoeken horen we van collega’s enthousiaste verhalen. En het is een mooie spiegel: sommige dingen zijn intern al zo vanzelfsprekend, maar zijn voor collega’s van andere instellingen die op bezoek komen nieuw. Over en weer kun je zoveel leren. Wij werken bijvoorbeeld met sociotherapeutische leefmilieus. Dat houdt in dat we de omgeving en de benadering aanpassen aan de behoeften van de bewoner. We hebben socialere groepen waar een muziekje aanstaat en groepen waarbij er meer rust en meer een-op-een contact is. Op die verschillende groepen werken ook verschillende typen medewerkers verzorgers, met competenties passend bij de leefmilieus.”

Aantrekkelijke werkgever
De focus op het verbeteren van zorg die landelijk leeft, klinkt ook intern door. Aukje: “Op de vloer zijn er ook nieuwe functies bijgekomen, bijvoorbeeld die van agoog. Dat is iemand die niet met cliënten bezig is, maar het team op een coachende manier helpt met hoe een cliënt te benaderen, angels uit lastige situaties halen, etc. We willen op de eerste plaats een zo fijn mogelijk leven realiseren voor de cliënt. Tegelijkertijd hopen we dat we als Archipel een aantrekkelijkere werkgever worden, met meer mogelijkheden voor collega’s om zich te ontwikkelen en op een hoog niveau te kunnen werken. Dat is met de huidige arbeidsmarktskrapte niet bepaald onbelangrijk.”

Samenwerken binnen de keten GRZ (geriatrische revalidatiezorg)
Dat samenwerken leidt tot verbetering van zorg, laat ook de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) zien. Binnen de GRZ werkt Archipel veel samen met het Catharina ziekenhuis en medisch revalidatiecentrum Blixembosch. “Met hen hebben we wekelijks multidisciplinair overleggen. En in de coronatijd is er een fast-track ontstaan”, vertelt Jacqueline van Baalen, verpleegkundig specialist GRZ, met name in de neurorevalidatie. “Vanwege corona werden mensen sneller uit ziekenhuizen geplaatst. We hebben toen een pilot opgezet, waarbij we mensen die na een CVA (Cerebro Vasculair Accident; beroerte) relatief snel opknapten eerder doorplaatsten naar de revalidatiezorg buiten het ziekenhuis. Het ging hierbij om mensen van wie we dachten dat ze binnen twee, drie weken met ontslag naar huis konden gaan.” Die samenwerking met het ziekenhuis verloopt als volgt: aan de hand van triage in het ziekenhuis wordt bekeken of iemand in aanmerking komt voor de fast-track. Bij een akkoord wordt er contact opgenomen met de revalidatiezorg en wordt de cliënt binnen 24-72 uur overgeplaatst naar de revalidatieafdeling van het verpleeghuis. De cliënten worden de ene week opgenomen bij Archipel en de andere week bij Vitalis (verpleeghuis in de regio). “Hiermee verkleinen we het risico dat mensen net te vroeg uit het ziekenhuis worden ontslagen en naar huis worden gestuurd zonder dat voldoende in kaart is gebracht wat er aan nazorg nodig is. In plaats van in het ziekenhuis door alle disciplines (de ergotherapeut, de fysiotherapeut, etc.) te worden gezien, starten wij de therapieën hier op. We kijken wanneer mensen met ontslag kunnen en bespreken uitgebreid hoe ze de therapieën thuis voort kunnen zetten.”

Positieve reacties
De pilot van de fast-track GRZ is geëvalueerd en de resultaten zijn positief. Jacqueline: “Het merendeel (95 procent) van de cliënten dat aangemeld wordt, kan inderdaad - naar voorspelling - binnen twee, drie weken naar huis. Inmiddels hebben we de samenwerking uitgebreid en werken we nu ook samen met Máxima Medisch Centrum, een ziekenhuis in de regio. Voor ons als Archipel is het fijn om onze revalidanten relatief snel na hun CVA te zien binnenkomen. We kunnen ze eerder behandelen en zien dat ze sneller vooruitgaan. Dat is op de eerste plaats mooi voor de cliënt, maar werkt ook stimulerend voor de medewerkers hier. “

 Programma 25 mei 2023      Meld je aan 

Afbeeldingen

Bekijk het online werkbezoek aan Archipel Zorggroep hier terug

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen