Een goede start is bepalend voor een gezond leven - zorgketen geboortezorg, St. Antonius

06-07-2023
1035 keer bekeken

Op 22 september opent het St. Antonius zijn deuren voor het Linnean netwerk. Audrey van der Veen is klinisch verloskundige en coördinator van het verbeterteam geboortezorg.

Een jaar geleden startte zij ook als klinisch verloskundige en coördinator van de zorgketen geboortezorg

Toen aan de verbeterteams van het St. Antonius gevraagd werd wie er interesse had om een zorgketen op te starten, ging Audrey inventariseren binnen haar team en de afdeling. “We stelden onszelf de vraag ‘wat willen we bereiken op het gebied van waardegedreven zorg voor onze afdeling?’ We kwamen erop uit dat de zorg meer moet kijken naar de route die de patiënt binnen de organisatie aflegt. In die organisatie moet meer oog zijn voor het multidisciplinaire aspect. Het dagelijks bestuur van de zorgketen geboortezorg is ook multidisciplinair: het bestaat uit een hoofd, een medisch leider en een verpleegkundig of verloskundig leider. Zo is de kans groter dat we alle betrokken personen binnen de keten bereiken”, aldus Audrey.

Verschillende routes binnen de zorgketen
Het volgen van de route die de patiënt aflegt is zo eenvoudig nog niet, legt Audrey uit.
“Als het goed gaat, heeft de route voor iedere patiënt hetzelfde begin- en eindpunt. Daartussenin is er veel variatie mogelijk. De gezonde zwangere wordt begeleid door verloskundigen in externe praktijken, die zijn nu nog niet betrokken. Wij richten ons in eerste instantie op de intramurale zorg: op de zwangere die naar de gynaecoloog gestuurd is omdat er naast de zwangerschap, of door de zwangerschap, andere problemen zijn. Het zorgpad dat we gaan uitwerken, zal uit verschillende zijpaden bestaan. Voor de start hebben we gekozen om ons te richten op één subgroep of één zijpad. Als we dat pad op de rit hebben, gaan we met een ander zijpad aan de slag.”

Zwangeren met kwetsbare uitgangssituatie
De subgroep waar de focus binnen de zorgketen momenteel op ligt, is de groep zwangeren die naast zwangerschap te maken heeft met minder ideale omstandigheden op het sociale en/of psychische vlak. Audrey: “Denk aan patiënten die heftige angstklachten ervaren of die financiële problemen hebben. Uit onderzoeken weten we dat stress bij de moeder in de eerste periode van de zwangerschap, maar ook daarna - de eerste duizend dagen van het kind - een negatieve invloed heeft op het leven van het kind. Een goede start is bepalend voor een gezond leven.”

De keuze voor deze subgroep is gemaakt na het voeren van veel overleggen. Audrey: “Binnen de afdeling, met bijvoorbeeld artsen en verpleegkundigen, maar ook met het management van de afdeling. Vooral de vraag voor welke subgroep er nog veel gezondheidswinst te behalen is, was een belangrijke. Van zorgverleners kregen we terug dat er ook in het proces ruimte is voor optimalisatie.”

Selectie en uitkomsten van de subgroep
Onze data-analist heeft de uitkomsten van deze subgroep bekeken, vertelt Audrey. “Via Santeon [het samenwerkingsverband waaraan het St. Antonius verbonden is] hebben we een complete scorekaart gemaakt voor onze gehele populatie. Op basis van beschikbare data heeft de data-analist een subselectie gemaakt van een groep mensen met een kwetsbare uitgangssituatie. Daar zijn we redelijk in geslaagd: die groep is 20 procent van het totaal en dat komt overeen met wat we op basis van literatuur verwachtten.

Bij vergelijking zien we dat dit patiënten zijn die eerder en vaker bij gynaecoloog komen: ze hebben meer contactmomenten, worden vaker ingeleid en bevallen vaker met een keizersnede.”

Relevante uitkomsten bepalen
Het optimaliseren van de selectie van de subgroep is één van de dingen waarmee het bestuur van de zorgketen geboortezorg, samen met de betrokken zorgverleners nu mee bezig is. Daarnaast proberen ze relevante uitkomsten voor deze groep zwangeren vast te stellen. “We willen weten wat wel en niet wenselijk is voor deze groep. Misschien zijn zwangeren met angstklachten bijvoorbeeld heel erg geholpen bij een keizersnede? Op welke momenten in de zwangerschap ervaren ze vooral stress? We willen onderzoeken of het aanpassen van de begeleiding van deze patiënten helpt. Dat kunnen we natuurlijk pas echt goed doen als we een helder beeld hebben van de groep en de klachten.”

Continu verbeteren met VBHC en LEAN
Daarnaast is het bestuur bezig geweest met andere verbeterpunten op het gebied van waardegedreven zorg. Bij de start van de zorgketen werd op de afdeling een groot verbetertraject in het kader van continue verbeteren gestart. Hierbij wordt gebruikgemaakt van veel technieken uit de LEAN-filosofie. Als zorgketen wilden ze hierbij aansluiten zodat alle medewerkers op dezelfde manier gaan en blijven werken. Deze LEAN-technieken passen ze ook toe. “We hebben een waardestroomanalyse uitgevoerd - dat is een LEAN-methode waarbij een proces stapsgewijs in kaart wordt gebracht. Daar zijn een aantal verbeterpunten uitgekomen, zoals het optimaliseren van de spreekuurplanning, het verwerken en vinden van informatie in patiëntendossiers tussen de kliniek en de polikliniek, de route van verwijzingen via Zorgdomein en het proces duidelijker beschrijven, voor zowel cliënt als zorgverlener. Behalve die waardestroomanalyse organiseren we ook een spiegelgesprek met cliënten. We vragen ze waar zij in hun zorgproces tegenaan lopen en wat voor hen belangrijk is. Zij zijn immers de mensen voor wie wij onze zorg uiteindelijk willen verbeteren.”

Werkbezoek St. Antonius ziekenhuis
Het St. Antonius Ziekenhuis is één van de koplopers in Nederland op het gebied van waardegedreven zorg. Op 22 september opent het ziekenhuis zijn deuren voor het Linnean netwerk. Zeven zorgketens, georganiseerd rond borstkanker, darmkanker, traumageriatrie, prostaatkanker, slaapgeneeskunde, geboortezorg en depressie, geven een kijkje in de keuken.

Meer informatie over het werkbezoek 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen