Waardegedreven zorg dwingt ons om structureel anders na te denken over de zorg die we leveren

24-07-2023
655 keer bekeken

Laurien Langen, verpleegkundig specialist in het borstkankercentrum St. Antonius en verpleegkundig leider van de zorgketen borstkanker. “We waren in 2019 één van de vier teams die het geluk hadden om als eerste te mogen deelnemen aan het experiment We zijn trots op wat we al bereikt hebben.”

Voor het opstarten van een zorgketen heb je een stappenplan nodig, adviseert Laurien. “Het is in het begin heel erg zoeken: wat houdt werken als zorgketen in, hoe bereik je alle betrokkenen en hoe maak je het werken in een zorgketen nuttig? Het heeft tijd gekost om de link met de dagelijkse praktijk te leggen, maar al doende leert men. Sinds twee jaar zijn we echt bewust bezig met waardegedreven zorg implementeren in onze zorgketen. Het dwingt ons om structureel anders na te denken over de zorg die we leveren aan onze patiënten." 

De eerste stappen
H
et in kaart brengen en het vervolgens samenbrengen van alle disciplines die onderdeel zijn van de borstkankerzorgketen noemt Laurien als grootste uitdaging. “Er zijn zoveel meer collega’s betrokken bij de borstkankerzorg dan ik van tevoren dacht. Je hebt aan de ene kant medisch specialisten zoals de internist-oncoloog, de radioloog en de oncologisch chirurg; anderzijds heb je nog een flink aantal andere mensen, denk aan verpleegkundigen, laboranten, doktersassistenten, fysiotherapeuten, maar bijvoorbeeld ook aan een bode die weefsel van A naar B brengt en de collega’s van marketing en communicatie. 

Voor mijzelf als verpleegkundig specialist borstkanker is het logisch om vol in te zoomen op het veranderen van zorg in deze zorgketen. Voor de vele disciplines die met verschillende aandoeningen werken, is dat minder vanzelfsprekend. Wanneer je de hele zorgketen in beeld hebt is het belangrijk om je bewust te zijn van wat er in de keten voor en achter jouw ‘stukje’ gebeurt. Als er iets op een afdeling verandert of niet goed loopt, heeft dit vaak invloed op alle afdelingen die na jou in de keten komen.”

Overleggen
In de zorgketen borstkanker waren er eerst meerdere medische overleggen per maand. Dat hebben ze teruggebracht naar één overleg, dat aansluitend aan het multidisciplinair overleg plaatsvindt. In dit overleg worden medisch beleid, wetenschappelijk onderzoek en data met elkaar besproken. Daarnaast krijgen elke maand de medewerkers van een andere afdeling het woord om te vertellen over de ontwikkelingen op die specifiekeafdeling.  Ook is er een 'hoofdenoverleg', waarbij de hoofden van de verschillende afdelingen samen met iemand van de werkvloer samenkomen. Eens per half jaar komt een aantal patiënten en alle collega’s in de zorgketen samen om te praten over de ontwikkelingen op borstkankergebied in het St. Antonius.

Verbetertrajecten
De eerste bijeenkomst met alle disciplines leverde een aantal mooie onderwerpen op waarop verbeterd kon worden. Eén van die onderwerpen is de schildwachtklier-studie. Een dag voor de operatie moesten onze patiënten naar NIeuwegein. De volgende dag moesten ze in Leidsche Rijn zijn. We hebben uitgezocht of het ook mogelijk is om tijdens de operatie de vloeistof in te spuiten: dat scheelt stress voor de patiënt en loopt minder in de kosten. Daarnaast zijn we bezig met het opzetten van een multidisciplinaire poli: één poli waar de patiënt door verschillende disciplines gezien kan worden. Deze is nog niet helemaal klaar, maar we hebben nu wel een kernpoli waar chirurgie en oncologie op dezelfde gang zitten. Onze wens is hiermee ook om gemakkelijker gecombineerde gesprekken te kunnen voeren.”  

Een ander verbeterpunt dat momenteel opgepakt wordt is dat van de 24-uursdiagnostiek. “We willen patiënten binnen 24 uur laten weten of ze borstkanker hebben. We hebben alle ministapjes in dat traject uitgewerkt. Denk bijvoorbeeld aan het apparaat bij pathologie dat maar twee keer per dag aangaat en dat daarom vertraging veroorzaakt. Dat precies in kaart brengen van het proces geeft inzichten waarmee we vervolgens kunnen verbeteren.” 

Het buddy huis is een concreet voorbeeld van een verbetertraject waarbij de ervaring van de patiënt doelmatig wordt ingezet. Laurien: “Het buddy huis is ontstaan door twee patiënten die ervaringen met elkaar uitgewisseld hebben. Ze gingen met elkaar in gesprek: hoe kom je het traject door en hoe ga je om met je diagnose? Voor de patiënten is dit heel waardevol. Zij kunnen elkaar door het traject heen trekken. Wij vragen onze patiënten regelmatig waar zij verbeterpunten zien. De visie van de zorgketen is immers ‘De door de patiënt ervaren beste borstkankerzorg in Nederland.’”

Verbeteren met data 
Waardegedreven zorg was een vaag begrip voor iemand als ik die zich bezighoudt met de praktijk van zorg, vertelt Laurien. “Inmiddels ben ik er achter hoe belangrijk waardegedreven zorg is. Zonder te meten waar je mee bezig bent, kun je de zorg niet verbeteren en je successen niet meten. Om zo transparant mogelijk te zijn hebben we een dashboard ontwikkeld met actuele data over doorlooptijden, patiënttevredenheid en andere indicatoren. Dit maakt voor iedereen inzichtelijk hoe het we doen en hoe we kort en lang cyclisch kunnen verbeteren.” Er zijn veel initiatieven en prachtige verbetertrajecten in de zorgketen borstkanker, besluit Laurien. “Deze successen delen we zoveel mogelijk met elkaar. We zijn heel trots op wat wij tot nu toe al hebben gedaan om de borstkankerzorg verbeteren en hebben het doel om dat te blijven doen.”

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen