Procesmatige aanpak zorgt voor mooie verbeterinitiatieven binnen zorgketen Darmkanker

25-07-2023
428 keer bekeken

Hoe verbeter je de (darmkanker)zorg? Binnen de zorgketen Darmkanker van het St. Antonius Ziekenhuis doen ze dit via een procesmatige aanpak. Benjamin Boerebach, hoofd van de zorgketen Darmkanker en Henk Moerman, adviseur Lean, delen hun ervaringen.

Wat is de zorgketen Darmkanker?
Benjamin: “De beste zorg voor patiënten met darmkanker, toonaangevend en innovatief. Dat is waar de zorgketen Darmkanker voor staat. In een zorgketen werken alle zorgprofessionals samen aan de zorg voor één aandoening of patiëntengroep. Hierbij staat het patiëntenproces centraal in plaats van het afdelingsproces. Alle zorgprofessionals die zorg leveren voor deze patiëntengroep horen automatisch bij de zorgketen. Zij hebben zelf de regie en zijn ervoor verantwoordelijkheid om de uitkomsten van de zorg steeds verder te verbeteren. Zo organiseren we de zorg beter rondom de patiënt en kunnen we verbeterinitiatieven makkelijker doorvoeren.” 


Inzichtelijke zorgpaden
De zorgketen Darmkanker omvat alle darmkankerzorg binnen het st. Antonius, vanaf het moment dat een patiënt zich met klachten meldt. Daarna gaat de patiënt het zorgtraject in en krijgt hij te maken met zorgprofessionals van verschillende afdelingen. Henk en een adviseur Waardegedreven zorg, zijn vanaf het begin betrokken om te adviseren bij de opstart van de zorgketen. Samen met het dagelijks bestuur stellen ze een uitgewerkt plan van aanpak op.

Henk: “We zijn begonnen met het tot in detail beschrijven van de zorgketen. De zorgketen Darmkanker heeft alle stappen in de zorgketen genoteerd en uitgetekend op een vel papier, dat uiteindelijk drie meter lang is geworden. Hierin staat wat de mogelijke zorgpaden zijn en wie de de patiënt tegenkomt. Eén van de grote uitdagingen van de zorgketen Darmkanker is het grote aantal afdelingen en disciplines dat erbij betrokken is. Ongeveer 35 afdelingen met soms honderd medewerkers per afdeling. Dat zijn in totaal meer dan duizend mensen.”

Flowtraining
Met het proces en deelnemers duidelijk in beeld, zijn Henk en Benjamin verdergegaan met het inventariseren van de knelpunten en de daaropvolgende verbeterpunten. Begin dit jaar hebben zij samen met diëtiste Eva Grimbergen en onderzoeker Waardegedreven zorg Anna Roos Vijverberg, een flowtraining ontwikkeld. Henk: “In deze training doorlopen de deelnemers het (zorg)proces en kijken ze volgens de Lean-methode hoe ze deelprocessen kunnen verbeteren en waar verspillingen zitten. De deelnemers zijn mensen uit allerlei disciplines, zoals verpleegkundigen, diëtisten, maatschappelijk werkers etc. De training geven we samen met leden van het dagelijks bestuur en collega’s uit de zorgketen.”

Verbeterinitiatieven
Binnen de zorgketen lopen verschillende verbeterinitiatieven. Eén daarvan is het efficiënter maken van de informatieverstrekking aan patiënten voorafgaand aan een operatie. Een ander initiatief is gericht op het fit krijgen van patiënten voor hun operatie. Benjamin: "Patiënten die fit en in een betere gezondheid de operatie in gaan, herstellen sneller en hebben een kleinere kans op complicaties. Hierbij hebben we aandacht voor eiwitrijke voeding en voldoende beweging.” Ook na de operatie is beweging belangrijk. Momenteel worden de herstelkamers op de verpleegafdeling zo ingericht dat patiënten gemotiveerd worden om eerder uit bed te stappen.

Initiatieven van en voor patiënten
Ideeën voor verbeterinitiatieven komen niet alleen van de zorgprofessionals; ook patiënten kunnen hun stem laten horen. Benjamin: “Tijdens de darmkankermaand hebben we een patiëntenbijeenkomst georganiseerd. De professionals gingen met patiënten in gesprek over darmkankerzorg. Ook vertelden specialisten over de symptomen van darmkanker, de nieuwste behandelmethoden en- technieken en het belang van fit zijn tijdens behandeling voor darmkanker.”

De zorgketen Darmkanker start in september met een project om 'samen beslissen' meer vorm te geven. Doel van het plan is ervoor te zorgen dat patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid de informatie die zij ontvangen begrijpen en kunnen toepassen. Het initiatief komt van de patiëntenfederatie en zorgprofessionals. Benjamin: “Samenwerking van patiënten en zorgprofessionals om de zorg voor patiënten te verbeteren, werkt extra motiverend.”

Meer informatie over het werkbezoek 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen