(Hoe) Draagt risicoverevening bij aan waardegedreven zorg?

01-08-2023
1420 keer bekeken

Risicoverevening is voor veel zorgprofessionals een onontgonnen gebied, terwijl het een cruciale financieringsstroom in de gezondheidszorg is en een belangrijke inkomstenbron voor zorgverzekeraars. Nynke de Groot (ZIN) legt uit hoe risicoverevening werkt en wat het effect is op waardegedreven zorg.

Kijk direct de presentatie terug op ons YouTube-kanaal of het lees het verhaal hieronder.

Wat is risicoverevening?

Zorgverzekeraars moeten voldoen aan een aantal afspraken: de inhoud van het basispakket is wettelijk bepaald, ze hebben acceptatieplicht (ze mogen niemand weigeren) en er is een verbod op premiedifferentiatie (de persoonlijke situatie van de verzekerde mag de premie niet beïnvloeden). Deze drie afspraken vergroten de kans op ongelijke verzekeringsrisico's, vertelt Nynke. “Ongezonde verzekerden met veel kosten zijn voor verzekeraars potentieel verliesgevend en gezonde verzekerden met weinig kosten zijn potentieel winstgevend. Risicoverevening moet die risico's opheffen.”

Hoe werkt risicoverevening?

Op basis van het risicoprofiel van de verzekerde wordt het geld uit het zorgverzekeringsfonds over de zorgverzekeraars verdeeld. Nynke laat in haar presentatie zien hoe het risicoprofiel wordt samengesteld op basis van meetbare kenmerken van de verzekerde, zoals leeftijd en geslacht, regio en declaratiegegevens. Het totaalplaatje van die kenmerken bepaalt de vereveningsbijdrage. “Zo is de totale bijdrage voor een vrouw van 25 jaar oud, die geen medicijnen gebruikt en geen fysiotherapie heeft gedeclareerd lager dan de totale bijdrage voor een vrouw van 50 jaar oud die medicatie voor diabetes gebruikt en die wél fysiotherapie krijgt.”

(Hoe) Draagt risicoverevening bij aan waardegedreven zorg?

Risicoverevening is bedacht om het geld uit het zorgverzekeringsfonds te verdelen onder verzekeraars op basis van het risicoprofiel van elke verzekerde. Het verkleint de prikkel tot risicoselectie, omdat de zorgverzekeraar voor iedere verzekerde een gelijk risico loopt. “Maar”, vertelt Nynke, “risicoverevening heeft ook ongewenste gevolgen. Declaratiedata zijn een probleem. Zorgproducten die wegvallen - bijvoorbeeld door de introductie van passende zorg - of die worden vervangen door niet-verevende zorgproducten kunnen leiden tot een daling van de vereveningsbijdrage voor de verzekeraar. Dat is een perverse prikkel, want het wordt voor verzekeraars financieel ongunstig om preventie te stimuleren in een vereveningskenmerk. Het kan verzekeraars er daarnaast van weerhouden om tweedelijnszorg door eerstelijnszorg te vervangen. Ten slotte worden verzekeraars – door deze prikkel - niet per sé gestimuleerd om innovatieve zorg in te kopen en nieuwe bekostigingsvormen aan te gaan.”

Meer weten over risicoverevening?

Wil je in meer detail weten wat risicoverevening is en hoe het de implementatie van waardegedreven zorg beïnvloedt? Kijk de presentatie van Nynke de Groot terug op ons YouTube-kanaal!

Sluit je aan bij de werkgroep Bekostiging

De werkgroep Bekostiging van het Linnean Initiatief heeft het afgelopen anderhalf jaar vanuit verschillende perspectieven naar de bekostiging van gezondheidszorg gekeken. Geert van Hoof (werkgroep Bekostiging): “We willen op een rijtje zetten wat we in de afgelopen jaren op deze thema’s zijn tegengekomen en bundelen in een whitepaper. Dat is een complexe opgave, want bekostiging heeft niet alleen te maken met geld, maar ook met governance, organisatie en financiering van zorg.” Neem voor meer informatie contact op.

Bekijk ook de andere ‘bekostiging’-video’s op ons YouTube kanaal.

Afbeeldingen

(Hoe) Draagt risicoverevening bij aan waardegedreven zorg?

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen