Combineer waardegedreven zorg met continu verbeteren - Rob Baatenburg de Jong

15-09-2023
698 keer bekeken

Rob Baatenburg, emeritus hoogleraar en afdelingshoofd KNO van het Erasmus MC, ging tijdens het symposium ‘Geen woorden, maar waarde’ van 8 september 2023 in op de toegevoegde waarde van waardegedreven zorg. “Het is niet alleen vragenlijsten invullen. Het vraagt ook om een goed gesprek met patiënten"

Van waardering 8 naar een 10?
Rob deelde met het publiek eerst een persoonlijke ervaring met de zorg: een behandeling die hij onderging, zou hij op technisch vlak een 8 geven. Voor zijn specifieke klacht was er aandacht, maar voor zijn doelen en voorkeuren niet. Hij had graag meer verteld over wat hij allemaal ervaren had. Hiervoor was geen ruimte en daardoor voelde Rob zich een nummer. Om de behandeling met een 9 of een 10 te becijferen, is volgens Rob een integrale aanpak nodig: stuur vragenlijsten vooraf aan het polibezoek op, bereidt het gesprek voor én bespreek de uitkomsten van de vragenlijsten tijdens het consult. Een goede voorbereiding maakt dat de zorgverlener kan sturen op de essentie van het gesprek. De waardering stijgt en de zorgverlener houdt tijd over voor de onderwerpen die nodig zijn.

Inzet aan de voorkant loont
Mogelijk maken dat vragenlijsten verstuurd worden en dat resultaten teruggekoppeld worden in een dashboard, is een enorme klus. Deze investering betaalt zich echter terug in ieder consult. Bijvoorbeeld door tijd te investeren in small talk,  zoals het bespreken van hobby’s, werk of het Feyenoord-petje op het hoofd van de patiënt. Weet als zorgverlener wat een patiënt beweegt en hoe hij zijn dagen doorbrengt. Deze feitjes houden je spreekuur leuk en plezierig. Daarnaast biedt deze investering in relatie je als zorgverlener ‘wisselgeld’ als je iets vergeet: patiënten zijn meer vergevingsgezindheid. Het is een prettige manier van consult voeren.

Je kunt niet tegen samen beslissen zijn
Samen beslissen is een goede ontwikkeling, maar veronderstelt een gelijke houding tussen zorgverlener en patiënt. En die is er niet. De zorgverlener heeft alle medische kennis, maar weet niet wat de patiënt bezighoudt. Dit wordt deels via vragenlijsten die patiënt gerapporteerde uitkomsten (PROMs) meten uitgevraagd. Hoeveel slaapt de patiënt? Heeft de patiënt pijn? Hoe is het gesteld met zijn seksualiteit? Samen beslissen is een manier om de patiënt te empoweren, daarmee krijgt hij inzicht in zijn leven en kan hij op basis van de informatie beslissingen nemen.

Zoek naar uitkomsten die er voor de patiënt toe doen
Uitkomsten zoals overleving, de kwaliteit van leven en het welzijn van patiënten zijn uitkomstmaten die er toe doen. Als het gehoor van een patiënt met 15 decibel toegenomen is, wat betekent dit dan voor het functioneren van die patiënt? Kan het hoortoestel uit? Kan hij weer werken en deelnemen aan de samenleving? Zoek daarom naar de uitkomsten die er voor patiënten toe doen. Neem niet genoegen met een uitslag van een behandeling, zoals bloedwaarden of een scan. Het gaat om de betekenis van een behandeling in het dagelijks leven van de patiënt. 

Waardegedreven zorg en continu verbeteren
Waardegedreven zorg en continu verbeteren (lean) zijn twee kanten van dezelfde medaille. Waardegedreven zorg kijkt naar hoe zorgverleners waarde kunnen toevoegen in de spreekkamer. Dit begint met het meten van medische uitkomsten en PROMs instellen, meten en terugkoppelen. Verbetering wordt gerealiseerd in een kleine PDCA-cyclus door de zorgverlener. Lean daarentegen wordt gedaan door ondersteunend personeel. Ze kijken naar hoe je verspilling kunt verminderen in processen. Dit begint met het zorgpad beschrijven en optimaliseren. Hierbij is de centrale vraag: zijn de dingen die ik doe van waarde of zijn ze overbodig? En als er iets nieuws bijkomt, gaat er dan ook iets af? Als je beide benaderingen combineert krijgt je topkwaliteit van zorg die tevens efficiënt is.

Bedrijfsmatig: het levert geld op
Deze benadering mondt uit in betere zorg en als team wordt er samengewerkt. De omzet binnen het Erasmus MC is gestegen van 5 miljoen naar 25 miljoen euro. Het lage ziekteverzuim en het weinige verloop van personeel zorgt dat het bedrijfsmatig een aantrekkelijke benadering is. Al met al: ga aan de slag met waardegedreven zorg en continu verbeteren, zodat jouw organisatie ook de voordelen ervaart.

Bijlage

Lees meer terugblikken van het symposium 'Geen woorden, maar waarde'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen