Kwaliteit in beweging: verduurzamen uitkomstgerichte zorg knieartrose

23-02-2024
435 keer bekeken

Uitkomsten spelen binnen de NOV al jaren een belangrijke rol bij het verbeteren van orthopedische zorg. Voor het ZonMW-project Verduurzamen uitkomstgerichte zorg bracht de NOV hun kwaliteitssysteem in beeld, met als belangrijkste speerpunt: hoe creëer je meerwaarde voor de dagelijkse praktijk?

Hoe zijn jullie te werk gegaan?

Jacob Caron, orthopedisch chirurg in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, vice-voorzitter NOV en voorzitter van het project : “We hebben de verbinding gemaakt tussen de landelijke NOV-kwaliteitscyclus en de lokale/regionale inzichten en initiatieven, om de cirkel van kwaliteit rond te kunnen maken. We hebben de kwaliteitsinstrumenten in kaart gebracht en zijn in gesprek gegaan om te onderzoeken: wat missen we, wat kan beter? Met als doel om de meerwaarde voor de patiënt, maar ook de meerwaarde voor de orthopeed in beeld te krijgen.

We hebben ons binnen het project gericht op vier onderdelen: de generieke kwaliteitscyclus orthopedie, de specifieke kwaliteitscyclus voor knieartrose, best practices voor het gebruik van uitkomstinformatie en het ontwikkelen van de tool ‘Patiënten zoals ik’. We ontdekten tijdens de eerste inventarisatie al gauw hoeveel informatie er is en hoe gefragmenteerd die informatie is.

Hoe creëer je overzicht met zoveel informatie?

Dieudonné Trip, interim beleidsadviseur bij NOV: “We zijn begonnen met het clusteren van de verschillende kwaliteitsinstrumenten binnen de de kwaliteitscyclus. We hebben daarbij   gekozen voor een model dat het best aansloot bij de ‘orthopeed in het land’. De kwaliteitscyclus bestaat uit vier pijlers: Beschrijven van goede zorg, Implementeren en verbeteren, Meten en registreren, Evalueren en agenderen. Vervolgens hebben we gekeken naar de rol van uitkomsten binnen de cyclus en bepaald welke uitkomsten in de verschillende instrumenten zitten. Parallel hieraan hebben we interviews afgenomen ten behoeve van lessons learned en best practices Een belangrijke les hieruit was, dat het belangrijk is om de verbinding te leggen met de lokale praktijk.
 

We hebben binnen het project vervolgens gekeken naar verschillende lokale/regionale voorbeelden en een lokale interpretatie van de kwaliteitscyclus gemaakt. Ook hebben we een Sjabloon ontwikkeld waarmee professionals zelf de lokale kwaliteitscyclus kunnen inventariseren en kunnen bepalen welke stappen nog gezet moeten worden om deze sluitend te maken.

Voor de kwaliteitscyclus knieartrose gebruiken we dezelfde clustering als de generieke en lokale kwaliteitscycli. Aanvullend hebben we specifiek gekeken naar de UZ-set knieartrose en de borging van deze uitkomsten binnen de verschillende kwaliteitsinstrumenten.”

Hebben de mensen op de werkvloer, de orthopeden, de cyclus goed in hun hoofd?

Dieudonné: “De verschillende losse instrumenten zijn bekend maar om voor een behandeling/aandoening de PDCA-cyclus sluitend krijgen is ingewikkelder. Op het moment dat de term verduurzamen van uitkomstgerichte zorg viel, werd het meestal wel stil. ‘Wat  wordt bedoeld met het verduurzamen van uitkomsten? En wat verstaan we precies onder een uitkomst?’ In het gepsprek merk je dan toch wel dat in het ziekenhuis of in een vakgroep er toch veel meer gedaan wordt aan uitkomstgerichte zorg.”

Waar zijn jullie trots op?

Jacob: “We hebben in al onze kwaliteitsinstrumenten uitkomsten zitten. Daarnaast heeft het project heel mooie producten opgeleverd. Een van die producten is een interactieve website, een simpele manier om mensen mee te nemen door verschillende kwaliteitscycli zoals deze beschreven zijn in het rapport. Bovendien willen we dat mensen informatie makkelijk kunnen vinden. Op veel pagina’s kan doorgeklikt worden naar andere relevante pagina’s. Er zijn samenvattingen van alle goede initiatieven, inclusief contactgegevens voor eventueel verder contact. We hebben veel voorbeelden uitgelicht, zoals het Beweeghuis Maastricht UMC+. Voor alle praktijkvoorbeelden hebben we opgeschreven: wat is het doel, welke uitkomsten worden er gemeten, wat wil men verbeteren, hoe zijn de zaken geborgd? En ook relevant, wat is de schaalbaarheid?” 

Een ander product heet patiënten-zoals-ik, wat is dat voor tool?

 

Anneke Spekenbrink-Spooren, onderzoeker bij LROI: “Met patiënten-zoals-ik kunnen patiënten die in aanmerking komen voor een totale knieprothese de uitkomsten van vergelijkbare patiënten zien. De tool is beschikbaar op de patiëntenwebsite van de NOV en er komt een verwijzing op Thuisarts.nl. Door je geslacht, leeftijd, lengte en gewicht in te vullen, zie je uitkomsten na een jaar van patiënten met dezelfde kenmerken. Je ziet voor 100 patiënten zoals jij wat hun uitkomsten waren, denk aan pijn bij rust, pijn bij beweging, tevredenheid en revisie. De stoplichtkleuren maken de interpretatie van de informatie helder. Patiënten-zoals-ik is een inzichtgevend instrument dat gebruikt kan worden in de spreekkamer ter ondersteuning, maar het kan ook worden meegegeven in combinatie met de keuzehulp knieartrose. Bij de ontwikkeling van de tool hebben we op verschillende manieren patiënten betrokken, waaronder in een focusgroep. Zij vinden de visualisatie helder en vinden het prettig dat je kunt doorklikken naar meer informatie over de uitkomsten voor wie daar behoefte aan heeft, maar dat je ze niet direct ziet.”

Wat is jullie volgende stap als NOV?

Jacob: “We hebben een verbinding gemaakt met ons strategisch plan, waarin we onze strategische doelen om de patiënt heen schakeren. De ontwikkelde tools zijn belangrijk en we willen uitbreiden, onder meer voor heupartrose. Onze belangrijkste bevinding van dit project is dat samenwerken cruciaal is. We moeten anders gaan denken in de zorg, de patient helpen in plaats van beter maken als hoofddoel te zien, zorgverleners onderwijzen in gezondheidsvaardigheden, stoppen met losse pilots en de transformatie maken naar een duurzaam ecosysteem. Daarvoor zijn mensen nodig: patiënten, zorgverleners, beleidsmakers, etc. We hopen dat wij als NOV onze leden nog meer kunnen vinden, te kunnen verbinden en samen de kwaliteit van zorg verder te kunnen verbeteren.”

Wil je hier meer over weten?

Meld je dan aan voor de Linnean webcast "Zorgtransformatie met uitkomstinformatie" op 14 maart 2024 met voorbeelden vanuit de chirurgie, orthopedie en de nierziekten. 

Aanmelden

 

Achtergrond

Binnen het ZonMW-project Verduurzamen uitkomstgerichte zorg knieartrose[1] heeft de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) de kwaliteitscyclus doorontwikkeld naar een continue cyclus waar landelijk beleid en inzichten/uitkomsten uit de lokale praktijk in elkaar grijpen, elkaar in beweging houden en zo een dynamische cyclus van leren en verbeteren realiseren. Een belangrijk speerpunt daarbij was: hoe creëer je meerwaarde voor de dagelijkse praktijk?

[1]Onderdeel van Verduurzamen Uitkomstgerichte Zorg. Met subsidie van ZonMw - projectnummer 08590092110003.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen