Werkbezoek St. Antonius Ziekenhuis

St. Antonius Ziekenhuis is één van de koplopers in Nederland op het gebied van waardegedreven zorg. Samen met 7 verschillende zorgketens opent zij haar deuren voor het Linnean netwerk. 

Ze opent haar deuren voor het Linnean netwerk, dit samen met 7 zorgketens die georganiseerd zijn rond borstkanker, darmkanker, traumageriatrie, prostaatkanker, slaapgeneeskunde, geboortezorg en depressie.
 

Programma

Het programma wordt verdeeld over 2 locaties, namelijk:

  Utrecht   

 

 

Locatie Utrecht

12.45 – 13.00             Inloop
13.00 – 13.30             Opening 
13.30 – 14.30             Start eerste ronde presentaties zorgketens
14.30 – 15.00             pauze
15.00 – 16.00             Start tweede ronde presentaties zorgketens
16.00 – 17.30             Afsluiting door dagvoorzitters en bestuurders met aansluitende borrel

 

Borstkanker

Lees het interview

Zorgketen als metrolijn: de aanpak We nemen jullie mee in de ontwikkeling van de zorgketen Borstkanker, dit aan de hand van enkele praktische voorbeelden.

 

Traumageriatrie

Lees het interview

Cultuuromslag in de geriatrische traumatologie: van ziekte- naar behandeldoel-georiënteerd Door de behandeling beter af te stemmen op de patiënt hebben we het paradigma verschoven van ziekte- naar behandeldoel-georiënteerd. Sjors van der Maat (Dagelijks bestuur zorgketen traumageriatrie) en Henk Jan Schuijt (postdoctoraal onderzoeker traumageriatrie) vertellen over waardegedreven zorg en palliatieve zorg in de keten.

 

Geboortezorg

Lees het interview

Continue verbetering in de geboortezorg: Een combinatie van WGZ en Lean De zorgketen Geboortezorg startte ongeveer een jaar geleden, gelijktijdig met een groot LEAN-traject op de afdeling Geboortezorg. Om vorm te geven aan de continue verbetering van WGZ en LEAN zijn we hierbij aangesloten. Graag vertellen we jullie meer over deze aanpak en laten we voorbeelden zien van kata, kaizen, obeya en waardestroom binnen onze keten

 

Depressie

Waardegedreven zorg in GGZ: hoe aansluiten bij de dagelijkse zorgpraktijk Om de kwaliteitsverbetering in de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg (GGZ) te bevorderen is het van belang aan te sluiten bij de dagelijkse zorgpraktijk. Waardegedreven zorg biedt een methode waarbij de gezamenlijke visie van medisch professionals en patiënten leidend is bij het vormgeven en uitvoeren van zorgverbeteringen. Praktijkvoorbeelden van WGZ in de GGZ zijn echter nog schaars. We nemen jullie mee in hoe WGZ wordt toegepast binnen depressiezorg op de afdeling Psychiatrie en Psychologie.

Darmkanker

Lees het interview

Flow in de darmkankerzorg: Stimuleren van samenwerking en verbetering door medewerkers Bij de darmkankerzorg in ons ziekenhuis zijn direct en indirect zo’n 30 verschillende afdelingen betrokken. De missie van de zorgketen is het creëren van een goede flow in de verleende patiëntenzorg, voor zowel de patiënten als medewerkers. In deze sessie gaan wij erop in hoe we de medewerkers binnen de zorgketen ondersteunen en stimuleren om actief te werken aan het verbeteren van de flow binnen de darmkankerzorg.

 

Prostaatkanker

Lees het interview

De prostaatkankerpatiëntenreis: verbeteringen voor patiënten én medewerkers Dit doen wij via meerdere wegen. - We stimuleren de patiënt- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken; - Geven medewerkers de tijd en ruimte om te brainstormen en samen te werken aan verbeterpunten; - We werken voortdurend aan medisch inhoudelijke verbetering voor perfecte zorg; - Dankzij een EPD (EPIC) dashboard kunnen we de kwaliteit opvolgen en PROMs versturen naar de patiënten; - We brengen de kosten van prostaatkankerzorg in kaart en werken nauw samen met zorgverzekeraars

 

Slaapgeneeskunde

Lees het interview

Verhogen van therapie-kwaliteit om verlengde proefplaatsingen CPAP te voorkomen Dit project is gestart om samen met de patiënt in een vroeg stadium eventuele knelpunten van de gestarte CPAP therapie te traceren, en in overleg oplossingen te vinden op deze knelpunten. Op die manier komen we sneller tot een goedwerkende therapie, met als gevolg betere kwaliteit van slaap en daarmee een betere kwaliteit van leven.

 

Sprekers

Binnenkort volgt er meer informatie. Houd deze pagina in de gaten voor updates!

Voor wie is dit werkbezoek relevant?

De doelgroep voor dit werkbezoek is zeer breed en omvat mensen uit alle domeinen van de zorg, van zorgverleners tot zorgverzekeraars tot beleidsmakers. Iedereen die met WGZ aan de slag wil gaan of gewoon nieuwsgierig is hoe het St. Antonius dit doet.

 Aanmelden 

Benieuwd naar de historie van de zorgketens?

VBHC: de volgende stap - Paul van der Nat

St. Antonius deelt successen en lessen van zorgketens

Gepresenteerde dia's 

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen